Alumni

About Us
Chu Kochen Honors College Zhejiang University
Email : chenjing2006@zju.edu.cn
Fax : 0571-88208022
Phone : 0571-88208020
Address : 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou 310058, P.R. China.